Các điều khoản và điều kiện: Chuyển phát nhanh Quốc tế DHL Express

Khi gửi hàng DHL Express quý khách hàng cần quan tâm đến điều kiện, điều khoản chung của hãng DHL Express để thuận tiện cho việc gửi hàng cũng như giải quyết khiếu nại xảy ra sau này.

Các điều khoản và điều kiện: Chuyển phát nhanh Quốc tế DHL Express

1. Thủ tục Thông quan

DHL Express sẽ đại diện cho Người gửi hoặc Người nhận để thực hiện các công việc sau nhằm cung cấp dịch vụ của DHL Express: (1) hoàn tất các giấy tờ, thay đổi các mã sản phẩm hoặc mã dịch vụ, và nộp các loại phí, thuế hoặc những khoản phạt được yêu cầu phù hợp với các quy định và luật áp dụng (“Nghĩa vụ Hải quan”), (2) thực hiện vai trò là đại lý giao nhận của Người gửi cho các mục đích thông quan và kiểm soát xuất khẩu và vai trò chỉ là Người nhận cho mục đích chỉ định một bên môi giới hải quan để thực hiện thông quan và nhập hàng và (3) chuyển lô hàng đến bên môi giới hải quan của Người nhận hoặc địa chỉ khác theo yêu cầu của bất kỳ ai mà DHL Express tin tưởng theo đánh giá hợp lý của DHL Express là có thẩm quyền.

2. Lô hàng không được chấp nhận

Một lô hàng được xem là không được chấp nhận nếu:

§  Việc khai báo hải quan không được thực hiện mặc dù được yêu cầu theo những quy định hải quan được áp dụng,

§  bao gồm hàng giả, động vật, vàng/ bạc thỏi, tiền tệ, đá quý; vũ khí, chất nổ và đạn dược; thi hài; những vật dụng bất hợp pháp, như ngà voi và ma túy,

§  được phân loại là vật liệu nguy hại, hàng hóa nguy hiểm, bị cấm hoặc bị hạn chế bởi IATA (Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế), ICAO (Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế), ADR (Quy định Vận chuyển Đường bộ Châu Âu về hàng hóa nguy hiểm) hay các tổ chức liên quan khác (“Hàng hóa Nguy hiểm”),

§  địa chỉ được ghi không chính xác hoặc không được đánh dấu đúng cách, hoặc bao bì bị lỗi hoặc không đủ để đảm bảo vận chuyển an toàn với sự cẩn trọng thông thường trong quá trình xếp hàng,

§  có chứa bất kỳ vật phẩm nào khác mà DHL Express quyết định rằng không thể vận chuyển một cách an toàn hoặc hợp pháp.

3. Việc chuyển phát và hàng hóa không thể chuyển phát

Các Lô hàng không thể được chuyển phát đến hộp thư hoặc mã bưu chính. Các Lô hàng được chuyển phát đến địa chỉ của Người nhận do Người gửi cung cấp nhưng không nhất thiết phải được giao cho đích thân Người nhận. Những Lô hàng chuyển đến các địa chỉ có khu vực nhận hàng trung tâm sẽ được chuyển phát đến khu vực đó.

DHL Express có thể sẽ thông báo cho Người nhận về việc chuyển phát sắp tới hoặc bị bỏ lỡ. Người nhận có thể được đề nghị các tùy chọn giao hàng thay thế như giao hàng vào ngày khác, không bắt buộc có chữ ký, chuyển địa chỉ hoặc nhận hàng tại Điểm Dịch vụ DHL Express. Người gửi có thể loại trừ một số tùy chọn giao hàng cụ thể theo yêu cầu.

Nếu Lô hàng được cho là không được chấp nhận theo mô tả tại Mục 2, hoặc đã bị giảm giá trị vì mục đích hải quan, hoặc không thể xác định hoặc định vị được Người nhận một cách hợp lý, hoặc Người nhận từ chối việc giao hàng hoặc thanh toán Nghĩa vụ Hải quan hoặc các lệ phí vận chuyển khác, DHL Express sẽ nỗ lực một cách hợp lý để hoàn trả lại Lô hàng cho Người gửi bằng chi phí do Người gửi thanh toán, nếu không thực hiện được thì Lô hàng này sẽ được chuyển giao, thanh lý hoặc bán mà không phải chịu bất cứ nghĩa vụ nào với Người gửi hoặc bất cứ người nào, tiền thu được sẽ khấu trừ vào Nghĩa vụ Hải quan, chi phí vận chuyển và các chi phí hành chính liên quan tương ứng, số tiền còn lại sẽ được trả lại cho Người gửi. DHL Express có quyền hủy bỏ bất cứ Lô hàng nào mà pháp luật không cho phép DHL Express trả lại cho Người gửi cũng như bất cứ Lô hàng nào có Hàng hóa Nguy hiểm.

4. Kiểm tra

DHL Express có quyền mở và kiểm tra Lô hàng mà không cần thông báo vì lí do an toàn, an ninh, hải quan hay những lý do khác theo quy định.

5. Chi phí vận chuyển

Chi phí vận chuyển của DHL Express được tính theo số lớn hơn của trọng lượng thực tế hoặc trọng lượng thể tích từng phần và bất cứ phần nào cũng có thể được cân và đo lại bởi DHL Express để xác nhận lại sự tính toán này.

Người nhận, hoặc Người gửi khi DHL Express thay mặt Người nhận, phải thanh toán hoặc hoàn trả cho DHL Express toàn bộ chi phí vận chuyển hoặc các lệ phí đến hạn khác, hoặc Nghĩa vụ Hải quan còn nợ cho các dịch vụ mà DHL Express cung cấp hoặc DHL Express làm phát sinh thay mặt cho Người gửi hay Người nhận. Việc thanh toán Nghĩa vụ Hải quan có thể được yêu cầu trước khi giao hàng.

Nếu DHL Express dùng tín dụng để thanh toán với Cơ quan Hải quan hoặc trả trước bất cứ Nghĩa vụ Hải quan nào thay mặt Người nhận trong khi Người nhận không có tài khoản với DHL Express, DHL Express sẽ được ủy quyền ấn định một khoản phí.

6. Trách nhiệm của DHL

6.1 Trách nhiệm của DHL Express về việc vận chuyển Lô hàng bằng đường hàng không (bao gồm cả vận tải đường bộ hoặc trung chuyển) được giới hạn theo Công ước Montreal hoặc Công ước Warsaw, hoặc trong trường hợp Công ước không quy định, là một giá trị thấp hơn của (i) giá thị trường hiện tại hoặc giá trị khai báo, hoặc (ii) 22 Quyền rút vốn đặc biệt trên mỗi ki-lô-gram (xấp xỉ 30.00 USD/kg). Những giới hạn này cũng được áp dụng đối với mọi loại hình vận tải khác, trừ khi Lô hàng chỉ được vận chuyển bằng đường bộ, thì những giới hạn dưới đây được áp dụng.

Đối với Lô hàng được vận chuyển qua biên giới bằng đường bộ, trách nhiệm của DHL Express là hoặc được cho là được giới hạn theo Công ước Vận tải Hàng hóa Quốc tế bằng Đường bộ (CMR) với giá trị thấp hơn của (i) giá thị trường hoặc giá trị khai báo, hoặc (ii) 8,33 Quyền rút vốn đặc biệt trên mỗi ki-lô-gram (xấp xỉ 11.00 USD/kg). Những giới hạn này cũng sẽ được áp dụng cho việc vận chuyển đường bộ trong nước khi không có bất kì giới hạn trách nhiệm bắt buộc hoặc giới hạn trách nhiệm thấp hơn trong luật giao thông quốc gia được áp dụng.

Nếu Người gửi cho rằng những giới hạn này là không đầy đủ thì Người gửi cần phải thực hiện khai báo giá trị đặc biệt và yêu cầu bảo hiểm được mô tả tại Mục 8 hoặc tự thực hiện thu xếp bảo hiểm.

Nghĩa vụ của DHL Express được giới hạn áp dụng nghiêm ngặt đối với những mất mát và hư hại trực tiếp đối với Lô hàng và trên phần giới hạn tính theo ki-lô-gram trong Mục 6 này. Mọi hình thức mất mát hay hư hại khác đều bị loại trừ (bao gồm nhưng không giới hạn ở tổn thất về lợi nhuận, thu nhập, lãi suất, việc kinh doanh trong tương lai), cho dù những mất mát hoặc hư hại này là đặc biệt hay gián tiếp, và ngay cả trường hợp nguy cơ mất mát hoặc hư hỏng đó đã được báo cho DHL Express biết.

6.2 DHL Express sẽ nỗ lực một cách hợp lý để vận chuyển Lô hàng theo lịch trình chuyển phát thông thường của DHL Express, nhưng những lịch trình này không bắt buộc và không cấu thành nên một phần hợp đồng. DHL không có trách nhiệm với bất cứ hư hỏng hay mất mát do sự chậm trễ, nhưng đối với một số Lô hàng, Người gửi có thể khiếu nại về bồi thường hạn chế do chậm trễ theo các điều khoản và điều kiện về Bảo đảm Hoàn trả Tiền.

7. Khiếu nại

Tất cả khiếu nại phải được gửi bằng văn bản đến DHL Express  trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày DHL Express chấp nhận Lô hàng, DHL Express sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào ngoài thời hạn này. Các khiếu nại bị giới hạn ở một khiếu nại cho mỗi Lô hàng, việc giải quyết khiếu nại là đầy đủ và chung thẩm cho mọi tổn thất hoặc thiệt hại liên quan.

8. Bảo hiểm Lô hàng

DHL Express có thể thu xếp bảo hiểm cho giá trị mất mát hoặc hư hại của Lô hàng, với điều kiện là Người gửi yêu cầu DHL thực hiện việc bảo hiểm đó bằng văn bản, bao gồm việc hoàn tất mục bảo hiểm ở mặt trước của vận đơn hoặc thông qua hệ thống tự động hóa của DHL Express và thanh toán khoản phí bảo hiểm được áp dụng. Bảo hiểm cho Lô hàng không bao gồm mất mát hoặc hư hại gián tiếp, hoặc mất mát hoặc hư hại gây ra do chậm trễ.

9. Các trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát của DHL

DHL Express  không có trách nhiệm đối với bất cứ mất mát hoặc hư hại phát sinh ngoài tầm kiểm soát của DHL Express. Những trường hợp này bao gồm nhưng không giới hạn ở hư hỏng do điện hoặc từ trường đối với, hoặc việc xóa bỏ các hình ảnh điện tử và nhiếp ảnh, dữ liệu hoặc ghi âm/ghi hình; bất cứ khiếm khuyết hoặc đặc tính nào liên quan đến bản chất của Lô hàng, ngay cả nếu DHL Express nhận biết được điều đó; bất cứ hành động hoặc sự bỏ sót nào bởi một cá nhân không được tuyển dụng bởi hoặc ký hợp đồng với DHL Express – ví dụ Người gửi, Người nhận, bên thứ ba, viên chức hải quan hoặc viên chức chính phủ khác; “Trường hợp bất khả kháng” – ví dụ động đất, lốc xoáy, bão, lũ lụt, sương mù, chiến tranh, rơi máy bay, cấm vận, bạo loạn, bạo động dân sự hoặc hoạt động công nghiệp.

10. Các Bảo đảm và Bồi thường của Người gửi

Người gửi sẽ phải bồi thường và giữ cho DHL Express không bị thiệt hại bởi bất cứ mất mát hay hư hỏng phát sinh do sai sót của Người gửi do không tuân thủ những bảo đảm và cam kết dưới đây:

§  mọi thông tin được cung cấp bởi Người gửi hoặc các đại diện của Người gửi là đầy đủ và chính xác;

§  Lô hàng được chấp nhận vận chuyển theo Mục 2 trên đây;

§  Lô hàng được chuẩn bị trên cơ sở an toàn bởi những người đáng tin cậy và được bảo vệ khỏi sự can thiệp trái phép trong suốt quá trình chuẩn bị, lưu kho và vận chuyển đến DHL Express;

§  Người gửi đã tuân thủ mọi luật lệ được áp dụng về hải quan, nhập khẩu, xuất khẩu, bảo vệ dữ liệu, các sắc lệnh, cấm vận và những luật lệ và quy định khác; và

§  Người gửi đã nhận được mọi chấp thuận cần thiết liên quan đến thông tin cá nhân được cung cấp cho DHL Express bao gồm thông tin của Người nhận có thể được yêu cầu cho việc vận chuyển, thông quan và chuyển phát, ví dụ như địa chỉ thư điện tử và số điện thoại di động.

11. Lộ trình

Người gửi đồng ý với tất cả các lộ trình và chuyển hướng, bao gồm cả khả năng Lô hàng có thể được chuyên chở qua những điểm trung chuyển.

12. Luật điều chỉnh

Bất cứ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc theo bất cứ phương thức nào liên quan đến Các điều khoản và điều kiện này sẽ phụ thuộc vào, theo hướng có lợi cho DHL Express, quyền tài phán không độc quyền của các tòa án tại, và chịu sự điều chỉnh của luật pháp của quốc gia xuất xứ của Lô hàng và Người gửi phải phục tùng không hủy ngang quyền tài phán đó, trừ phi trái ngược với pháp luật áp dụng.

13. Phụ lục của các Điều khoản và điều kiện chuyên chở Chuyển phát nhanh DHL

PHỤ LỤC CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUYÊN CHỞ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ DHL Express
Phụ lục này quy định các điều khoản và điều kiện cụ thể cho việc cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh/ bưu chính của CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL-VNPT, địa chỉ số 6 Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, mã số thuế: 0304680974 (“DHL”) cho các khách hàng của DHL Express tại Việt Nam.
1. Mục 6.1 của Các Điều khoản và Điều kiện chuyên chở chuyển phát nhanh DHL Express được thay thế toàn bộ bằng Mục 6.1 được sửa đổi như sau:
6.1 (i) Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với dịch vụ bưu chính quốc tế được vận chuyển bằng đường hàng không: 09 SDR/kg (được tính theo từng nấc khối lượng 500 gram, phần lẻ được tính bằng 500 gram) nhưng không thấp hơn 30 SDR/bưu gửi, cộng với hoàn trả lại cước của dịch vụ đã sử dụng đối với bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc tráo đổi toàn bộ.
(ii) Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với dịch vụ bưu chính quốc tế được vận chuyển bằng phương thức khác: 05 SDR/kg (được tính theo từng nấc khối lượng 500 gram, phần lẻ được tính bằng 500 gram), cộng với hoàn trả lại cước của dịch vụ đã sử dụng đối với bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc tráo đổi toàn bộ.
(iii) Nếu Người gửi cho rằng các mức giới hạn này chưa đủ, Người gửi cần thực hiện kê khai đặc biệt về giá trị và có yêu cầu về bảo hiểm được mô tả tại Mục 8 hoặc tự thu xếp bảo hiểm của riêng mình.
2. Mục 7 của Các Điều khoản và Điều kiện chuyên chở chuyển phát nhanh DHL Express được thay thế toàn bộ bằng Mục 7 được sửa đổi như sau:

7. Khiếu nại
• Một (01) tháng, kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình của bưu gửi đối với khiếu nại về việc mất bưu gửi, chuyển phát bưu gửi chậm so với thời gian toàn trình đã công bố;
• Một (01) tháng, kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến bưu gửi.
• Thời hạn giải quyết khiếu nại không quá ba (03) tháng, kể từ ngày nhận được khiếu nại đối với dịch vụ bưu chính quốc tế.
• Thời hạn bồi thường thiệt hại không quá 30 ngày kể từ ngày các bên lập văn bản xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
• DHL sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào ngoài thời hạn này. Các khiếu nại bị giới hạn ở một khiếu nại cho mỗi Lô hàng, việc giải quyết khiếu nại là đầy đủ và chung thẩm cho mọi tổn thất hoặc thiệt hại liên quan.
3. Các Điều khoản và Điều kiện chuyên chở chuyển phát nhanh DHL Express thể hiện chung quan hệ giữa khách hàng và các công ty riêng rẽ thuộc tập đoàn quốc tế DHL EXPRESS. Lục lục này áp dụng cho quan hệ với các khách hàng của dịch vụ chuyển phát nhanh/ bưu chính của DHL Express tại Việt Nam được áp dụng cùng với Các Điều khoản và Điều kiện chuyên chở chuyển phát nhanh DHL Express và chú trọng đặc biệt vào việc đáp ứng các yêu cầu của văn bản pháp luật cần tuân thủ của Việt Nam. Nhằm tránh hiểu nhầm:
3.1 Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Các Điều khoản và Điều kiện chuyên chở chuyển phát nhanh DHL Express và Phụ lục này cho quan hệ với các khách hàng của dịch vụ chuyển phát nhanh/ bưu chính của DHL Express tại Việt Nam, Phụ lục này được áp dụng;
3.2 Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Các Điều khoản và Điều kiện chuyên chở chuyển phát nhanh DHL Express và các yêu cầu bắt buộc của văn bản pháp luật Việt Nam, văn bản pháp luật Việt Nam được áp dụng;
3.3 Các Điều khoản và Điều kiện chuyên chở chuyển phát nhanh quốc tế DHL và Phụ lục này ràng buộc cả DHL và khách hàng và tạo thành một phần không thể tách rời của thỏa thuận cụ thể giữa DHL Express và khách hàng, nếu thỏa thuận đó được ký kết;

3.4 Bằng việc giao lô hàng của mình cho DHL Express, người gửi hàng công bố thay mặt cho chính mình và thay mặt cho bất kỳ người nào liên quan đến lô hàng đó rằng người gửi hàng quen thuộc với Các Điều khoản và Điều kiện chuyên chở chuyển phát nhanh DHL Express và Phụ lục này và sẽ tuân thủ chặt chẽ Các Điều khoản và Điều kiện chuyên chở chuyển phát nhanh quốc DHL Express và Phụ lục này.

GỌI NGAY: (028) 6288 6789 Để được tư vấn
Gọi hotline Gọi hotline Gửi SMS Gửi SMS Yêu cầu gọi lại Yêu cầu gọi lại Chát Zalo chat zalo Chát Facebook Facebook Messenger Chát trực tiếp Chát trực tiếp với chúng tôi Bản đồ Bản đồ