ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

PHẦN THƯỞNG HẤP DẪN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MỚI CỦA FEDEX (“CHƯƠNG TRÌNH”)

A. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHI TIẾT CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Bằng cách gửi đăng ký tham gia chương trình, bạn được xem là đã chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này.

2. Thời gian chương trình: Chương trình này bắt đầu vào ngày 1 tháng 6 năm 2020 lúc 00:01 sáng giờ Việt Nam và kết thúc vào ngày 31 tháng 5 năm 2021 lúc 23:59 đêm giờ Việt Nam.

3. Tham gia vào chương trình

i. Việc tham gia vào chương trình này chỉ dành cho khách hàng mới (ngoại trừ các doanh nghiệp gom hàng và vận tải trung gian), chưa có tài khoản với FedEx và phải mở thành công một tài khoản FedEx mới trong thời gian diễn ra chương trình (“Khách hàng hợp lệ”).

ii. Các tài khoản tiền mặt thì không hợp lệ tham gia chương trình này. 

iii. FedEx chỉ chấp nhận một lần đăng ký tham gia cho mỗi doanh nghiệp. Nếu có nhiều lần đăng ký tham gia từ cùng một doanh nghiệp, ngày đăng ký sớm nhất sẽ được lấy làm ngày đăng ký có hiệu lực và những ngày đăng ký khác sẽ bị hủy. Nếu có nhiều đăng ký tham gia trong một ngày từ cùng một doanh nghiệp thì tất cả những đăng ký bởi doanh nghiệp này sẽ bị hủy.

iv. Nếu người tham gia là doanh nghiệp sở hữu tài khoản FedEx, thì một cá nhân có thể được đề cử làm đại diện của doanh nghiệp đó (“Đại diện được đề cử”) và thay mặt doanh nghiệp mình tham gia chương trình, nhưng không phải cho cá nhân của người này hay đại diện chính bản thân họ. Mỗi doanh nghiệp tham gia chỉ được phép có một Đại diện được đề cử.

v. Người dưới 18 tuổi phải có sự cho phép trước của cha mẹ hoặc người giám hộ trên 18 tuổi để tham gia.

vi. Những nội dung đăng ký tham gia không đầy đủ, gây khó chịu hoặc khó hiểu sẽ không có hiệu lực và không có đủ điều kiện để nhận thưởng.   

vii. FedEx không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự đăng ký tham gia chậm trễ, thất lạc hoặc sai mục đích, bao gồm những sự châm trễ trong việc gửi thông tin đăng ký do hỏng kỹ thuật, tắt nghẽn mạng hoặc vì bất kỳ lý do nào khác.

4. Chính sách bảo mật:

Với việc gửi thông tin liên hệ của mình khi đăng ký mở tài khoản, bạn đồng ý với Văn phòng đại diện của Federal Express Pacific tại Hồ Chí Minh (“FedEx Express”), đối tác và chi nhánh (gọi tắt là“FedEx”), và các đại lí ủy quyền, nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh/ tiếp thị của họ để thu thập, sử dụng, tiết lộ và chia sẽ thông tin này (theo pháp luật) cho các mục đích quản lý quan hệ, tiếp thị, quảng cáo và khuyến mãi Những mục đích này bao gồm bất kỳ mục đích nào khác theo ủy quyền của bạn hoặc theo quy định của pháp luật. Bạn cũng đồng ý rằng: (a) sự đồng ý ở đây sẽ làm mất hiệu lực bất kỳ sự rút lại thông tin nào trước đó của bạn. (b) sự đồng ý ở đây không thay thế hoặc thay thế bất kỳ sự đồng ý nào khác mà bạn có thể đã cung cấp cho FedEx, đại lý ủy quyền, nhà cung cấp dịch vụ và/hoặc đối tác kinh doanh/ tiếp thị của họ; và (c) FedEx đại lý ủy quyền, nhà cung cấp dịch vụ và/ hoặc đối tác kinh doanh/ tiếp thị của họ có thể liên hệ với bạn qua bất kỳ kênh và phương tiện truyền thông về các sản phẩm và dịch vụ do FedEx cung cấp bất kể (các) đăng ký của bạn với bất kỳ lựa chọn không liên hệ/ gọi đăng ký. Vui lòng xem thêm Tuyên bố quyền riêng tư của chúng tôi tại https://www.fedex.com/en-vn/privacy-policy.html và Chính sách Bảo mật Tòan cầu tại https://www.fedex.com/en-us/trust-center/privacy.html. Hơn nữa, bạn đại diện và bảo đảm rằng bạn là người sử dụng và/ hoặc là người đăng ký cho các thông tin liên lạc bạn cung cấp khi đăng ký.

5. Giải thưởng, Sự lựa chọn người đạt giải và Lưu ý

i. Giải thưởng tháng thứ nhất: Khách hàng hợp lệ xuất hoặc nhập lô hàng đầu tiên trong vòng 30 ngày sau khi tài khoản tham gia của họ được mở và thanh toán cho lô hàng đúng hạn (“Tháng thứ nhất”) sẽ được nhận một (1) phiếu quà tặng Esteem 300,000 VND và nhận thêm một (1) phiếu quà tặng Esteem 100,000 VND nếu sử dụng công cụ vận chuyển kỹ thuật số, FedEx Ship Manager, cho lô hàng đầu tiên này. Để tránh hoài nghi thì bất cứ lô hàng được thực hiện thêm trong vòng Tháng thứ nhất, Khách hàng hợp lệ sẽ không được nhận thêm bất kỳ phiếu quà tặng thuộc Giải thưởng tháng thứ nhất. Phiếu quà tặng Esteem thuộc Giải thưởng tháng thứ nhất sẽ được gửi đến người đạt giải bằng thư sau khi tài khoản tham gia của họ được mở hai (2) tháng.

ii. Giải thưởng tháng thứ hai: Khách hàng hợp lệ xuất hoặc nhập ít nhất một lô hàng trong vòng 31-60 ngày sau khi tài khoản tham gia của họ được mở và thanh toán cho lô hàng này đúng hạn (“Tháng thứ hai”) sẽ được nhận một (1) phiếu quà tặng Esteem 200,000 VND. Để tránh hoài nghi thì bất cứ lô hàng được thực hiện thêm trong vòng Tháng thứ hai, khách hàng hợp lệ sẽ không được nhận thêm bất kỳ phiếu quà tặng thuộc Giải thưởng tháng thứ hai. Phiếu quà tặng Esteem thuộc Giải thưởng tháng thứ hai sẽ được gửi đến người đạt giải bằng thư sau khi tài khoản tham gia của họ được mở ba (3) tháng.

iii. Giải thưởng tháng thứ ba: Khách hàng hợp lệ xuất hoặc nhập ít nhất một lô hàng trong vòng 61-90 ngày sau khi tài khoản tham gia của họ được mở và thanh toán cho lô hàng này đúng hạn (“Tháng thứ ba”) sẽ được nhận một (1) phiếu quà tặng Esteem 200,000 VND. Để tránh hoài nghi thì bất cứ lô hàng được thực hiện thêm trong vòng Tháng thứ ba, Khách hàng hợp lệ sẽ không được nhận thêm bất kỳ phiếu quà tặng thuộc Giải thưởng tháng thứ ba. Phiếu quà tặng Esteem thuộc Giải thưởng tháng thứ ba sẽ được gửi đến người đạt giải bằng thư sau khi tài khoản tham gia của họ được mở bốn (4) tháng.

iv. Khách hàng hợp lệ tích lũy tổng cộng ít nhất tám (8) lô hàng trong vòng 90 ngày sau khi tài khoản tham gia của họ được mở và thanh toán cho các lô hàng này đúng hạn sẽ được nhận một (1) phiếu quà tặng Esteem 500,000 VND, sẽ được gửi đến người đạt giải bằng thư sau khi tài khoản tham gia của họ được mở bốn (4) tháng.

v. Số lô hàng được quyết định dựa trên số vận đơn hàng không. Một vận đơn hàng không bằng một lô hàng.

vi. FedEx có quyền thay thế giải thưởng được quy định trong tài liệu này với những hình thức khác có giá trị tương đương mà không cần thông báo. Giải thưởng được quy định trong tài liệu này không thể bị quy đổi thành tiền mặt, tương đương tiền mặt hoặc bất kỳ quà tặng, hàng hóa hoặc dịch vụ có giá trị nào khác.

vii. Việc gộp chung các lô hàng từ nhiều tài khoản là không được phép và những lô hàng được gộp chung như vậy không hợp lệ để nhận thưởng trong chương trình này.

6. Quy định chung

i. FedEx sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn đến những mất mát gián tiếp hoặc mang tính hậu quả) mà doanh nghiệp tham gia hoặc các bên khác phải chịu có liên quan đến chương trình này, bao gồm nhưng không giới hạn đến thương tích cá nhân và nghĩa vụ thuế có thể phát sinh từ việc chấp nhận bất kỳ giải thưởng nào, ngoại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý không thể loại trừ. 

ii. Giám đốc, quản lý và nhân viên FedEx (và gia đình ruột thịt của họ), các thực thể liên quan, đơn vị in ấn, nhà cung cấp, nhà cung ứng và các đơn vị trung gian cộng tác với chương trình được quy định trong tài liệu này cũng như nhân viên, nhân viên đại lý, viên chức và các đại diện của bất kỳ cơ quan chính phủ, thực thể thuộc sở hữu chính phủ, pháp nhân được tài trợ bởi bất kỳ cơ quan chính phủ, đảng chính trị hoặc tổ chức quốc tế công cộng, hoặc bất kỳ ứng cử viên văn phòng chính trị đều không hợp lệ tham gia chương trình.

iii. FedEx có quyền yêu cầu người đạt giải thực hiện một chứng nhận đủ điều kiện tham gia trước khi trao giải cho người đạt giải, chứng thực rằng người đạt giải không bị loại trừ từ việc đăng ký tham gia chương trình theo các Điều khoản và Điều kiện này và rằng người đạt giải đã tuân thủ đầy đủ các Điều khoản và Điều kiện này. Hoàn thành trung thực chứng nhận này là tiền đề để trao thưởng.

iv. Bằng cách tham gia vào chương trình này, trừ khi có ý kiến ngược lại từ doanh nghiệp tham gia, mỗi doanh nghiệp tham gia đồng ý với việc thông tin họ gửi được nhập vào trong một cơ sở dữ liệu mà có thể được sử dụng bởi FedEx trong bất kỳ phương tiện truyền thông cho mục đích quảng cáo hoặc công khai trong tương lai.

v. Nếu chương trình này thì không thể thực hiện được như kế hoạch vì bất kỳ lý do gì, bao gồm giả mạo, can thiệp trái phép, gian lận, lỗi kỹ thuật hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác vượt ngoài tầm kiểm soát của FedEx, làm hỏng hoặc ảnh hưởng đến an ninh quản trị, sự công bằng, tính liêm chính hoặc hành xử đúng đắn của chương trình, FedEx có toàn quyền quyết định hủy bỏ, chấm dứt, sửa đổi hoặc hoãn chương trình này.

vi. Những điều khoản và điều kiện vận tải trong Vận đơn hàng không FedEx Express hiện hành có hiệu lực vào ngày của bất cứ lô hàng nào, sẽ được áp dụng vào lô hàng đó. Nếu có mâu thuẫn giữa điều khoản của Vận đơn hàng không FedEx Express và các Điều khoản và Điều kiện này thì điều khoản của Vận đơn hàng không FedEx Express sẽ kiểm soát.

vii. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt, không nhất quán hoặc không chính xác liên quan đến chương trình, quyết định của FedEx là quyết định cuối cùng và không có sự tương ứng nào khác được chấp nhận. FedEx sẽ không có nghĩa vụ phải trao giải nếu nó trái với bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

viii. FedEx có quyền sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

 

GỌI NGAY: (028) 6288 6789 Để được tư vấn
Gọi hotline Gọi hotline Gửi SMS Gửi SMS Yêu cầu gọi lại Yêu cầu gọi lại Chát Zalo chat zalo Chát Facebook Facebook Messenger Chát trực tiếp Chát trực tiếp với chúng tôi Bản đồ Bản đồ