EMS thường được nhắc đến với tên gọi là EMS Việt Nam hay Tổng công ty chuyển phát Bưu Điện. Hoạt động của đơn vị này nằm trong khuôn khổ liên minh Bưu chính (UPU) và Hiệp hội EMS Thế giới. Hiện nay, Tổng công ty chuyển phát Bưu điện đang cung cấp dịch vụ th nhanh trên toàn quốc và trên 100 quốc gia, vùng lãnh thổ theo thỏa thuận giữa Công ty với Bưu chính các nước cùng thuộc UPU. Do đó, bạn có thể gửi hàng đến nhiều nơi, nhiều quốc gia thuận tiện, dễ dàng mà vẫn đảm bảo an toàn hàng hóa.

EMS hay Bưu Điện Việt Nam hiện tại đang có 2 tên thương hiệu riêng:

 • EMS Việt Nam
 • VNPOST Việt Nam

Dịch vụ chuyển phát nhanh Bưu Điện Vietnam Post - Ems Việt Nam

VNPOST là tên viết tắt của Việt Nam Post hay Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam - Vietnam Post. KHi mỗi người dân có nhu cầu muốn gửi hàng đi bất kỳ đâu chỉ cần ra bưu điện là sẽ được các cán bộ tư vấn gồm 2 dịch vụ chính:
 • Dịch vụ chuyển phát nhanh (Ems Việt Nam)
 • Dịch vụ chuyển phát thường (Việt Nam POST)
ems bưu điện việt nam

Bảng giá cước EMS Bưu Điện Việt Nam

Giá cước EMS hay VNPOST cũng sẽ phân bổ như các dịch vụ DHL, UPS, FedEx bởi đều dựa trên quốc gia và vùng lãnh thổ. Vì vậy, khách hàng muốn tính được cước vận chuyển thì phải biết mình gửi gói hàng đi nước nào? Trọng lượng khoảng bao nhiêu kilogram? Hàng gửi có nằm trong điều kiện vận chuyển hay bị cấm vận chuyển hoặc cấm mang vào nước đến,...

Bảng giá cước EMS Việt Nam

Bảng giá
KL (KG) JAPAN USA AUSTRALIA CANADA LÀO - HÀN PHÁP ĐỨC - Ý
 BELGIUM
CZECH REPUBLIC
NETHERLAND
RUSSIA
SWITZERLAND
UK/ ANH Cambodia
Thái Lan
TaiWan
Hong Kong
MaCau
Singapore
Malaysia
Myanmar
CHINA NEW ZEALAND
0.5 809,820 1,249,072 1,103,256 1,188,572 809,820 1,144,572 1,365,804 1,046,320 648,120 801,900 1,136,256
1.0 930,336 1,589,060 1,345,344 1,468,060 930,336 1,380,060 1,645,380 1,271,732 793,716 962,940 1,345,344
1.5 1,050,852 1,929,048 1,587,300 1,747,548 1,050,852 1,615,548 1,925,088 1,497,144 939,312 1,123,980 1,554,300
2.0 1,171,368 2,268,904 1,829,388 2,026,904 1,171,368 1,850,904 2,204,664 1,722,556 1,084,776 1,285,020 1,763,388
2.5 1,291,884 2,608,892 2,071,476 2,306,392 1,291,884 2,086,392 2,484,240 1,947,968 1,230,372 1,446,060 2,236,476
3.0 1,412,400 2,948,880 2,313,696 2,585,880 1,412,400 2,321,880 2,763,948 2,173,380 1,375,968 1,607,232 2,181,696
3.5 1,532,916 3,288,736 2,555,784 2,865,236 1,532,916 2,557,236 3,043,524 2,398,792 1,521,564 1,768,272 2,390,784
4.0 1,653,432 3,628,724 2,797,740 3,144,724 1,653,432 2,792,724 3,323,100 2,624,204 1,667,160 1,929,312 2,599,740
4.5 1,773,948 3,968,712 >3,039,828 3,424,212 1,773,948 3,028,212 3,602,676 2,849,616 1,812,756 2,090,352 3,336,828
5.0 1,894,464 4,308,568 3,281,916 3,703,568 1,894,464 3,263,568 3,882,384 3,075,028 1,958,220 2,251,392 3,017,916
5.5 2,015,112 4,648,556 3,524,136 3,983,056 2,015,112 3,499,056 4,161,960 3,300,440 2,103,816 2,412,432 3,227,136
6.0 2,135,628 4,988,544 3,766,224 4,262,544 2,135,628 3,734,544 4,441,536 3,525,852 2,249,412 2,573,472 3,436,224
6.5 2,256,144 5,328,400 4,008,180 4,541,900 2,256,144 3,969,900 4,721,244 3,751,264 2,395,008 2,734,644 4,437,180
7.0 2,376,660 5,668,388 4,250,268 4,821,388 2,376,660 4,205,388 5,000,820 3,976,676 2,540,604 2,895,684 3,854,268
7.5 2,497,176 6,008,376 4,492,356 5,100,876 2,497,176 4,440,876 5,280,396 4,202,088 2,686,200 3,056,724 4,063,356
8.0 2,617,692 6,348,232 4,734,576 5,380,232 2,617,692 4,676,232 5,560,104 4,427,500 2,831,796 3,217,764 4,272,576
8.5 2,738,208 6,688,220 4,976,664 5,659,720 2,738,208 4,911,720 5,839,680 4,652,912 2,977,260 3,378,804 5,537,664
9.0 2,858,724 7,028,208 5,218,620 5,939,208 2,858,724 5,147,208 6,119,256 4,878,324 3,122,856 3,539,844 4,690,620
9.5 2,979,240 7,368,064 5,460,708 6,218,564 2,979,240 5,382,564 6,398,832 5,103,736 3,268,452 3,700,884 4,899,708
10.0 3,099,756 7,708,052 5,702,796 6,498,052 3,099,756 5,618,052 6,678,540 5,329,280 3,414,048 3,862,056 5,108,796
10.5 3,220,404 8,047,908 5,945,016 6,777,408 3,220,404 5,853,408 6,958,116 5,554,428 3,559,644 4,023,096 6,638,016
11.0 3,340,920 8,387,896 6,187,104 7,056,896 3,340,920 6,088,896 7,237,692 5,779,840 3,705,240 4,184,136 5,527,104
11.5 3,461,436 8,727,884 6,429,060 7,336,384 3,461,436 6,324,384 7,517,400 6,005,384 3,850,836 4,345,176 5,736,060
12.0 3,581,952 9,067,740 6,671,148 7,615,740 3,581,952 6,559,740 7,796,976 6,230,796 3,996,300 4,506,216 5,945,148
12.5 3,702,468 9,407,728 6,913,236 7,895,228 3,702,468 6,795,228 8,076,552 6,456,208 4,141,896 4,667,256 7,738,236
13.0 3,822,984 9,747,716 7,155,456 8,174,716 3,822,984 7,030,716 8,356,260 6,681,620 4,287,492 4,828,428 6,363,456
13.5 3,943,500 10,087,572 7,397,544 8,454,072 3,943,500 7,266,072 8,635,836 6,907,032 4,433,088 4,989,468 6,572,544
14.0 4,064,016 10,427,560 7,639,500 8,733,560 4,064,016 7,501,560 8,915,412 7,132,444 4,578,684 5,150,508 6,781,500
14.5 4,184,532 10,767,548 7,881,588 9,013,048 4,184,532 7,737,048 9,194,988 7,357,856 4,724,280 5,311,548 8,838,588
15.0 4,305,048 11,107,404 8,123,676 9,292,404 4,305,048 7,972,404 9,474,696 7,583,268 4,869,744 5,472,588 7,199,676
15.5 4,425,696 11,447,392 8,365,896 9,571,892 4,425,696 8,207,892 9,754,272 7,808,680 5,015,340 5,633,628 7,408,896
16.0 4,546,212 11,787,380 8,607,984 9,851,380 4,546,212 8,443,380 10,033,848 8,034,092 5,160,936 5,794,668 7,617,984
16.5 4,666,728 12,127,236 8,849,940 10,130,736 4,666,728 8,678,736 10,313,556 8,259,504 5,306,532 5,955,840 9,938,940
17.0 4,787,244 12,467,224 9,092,028 10,410,224 4,787,244 8,914,224 10,593,132 8,484,916 5,452,128 6,116,880 8,036,028
17.5 4,907,760 12,807,212 9,334,116 10,689,712 4,907,760 9,149,712 10,872,708 8,710,328 5,597,724 6,277,920 8,245,116
18.0 5,028,276 13,147,068 9,576,336 10,969,068 5,028,276 9,385,068 11,152,416 8,935,740 5,743,320 6,438,960 8,454,336
18.5 5,148,792 13,487,056 9,818,424 11,248,556 5,148,792 9,620,556 11,431,992 9,161,152 5,888,784 6,600,000 11,039,424
19.0 5,269,308 13,827,044 10,060,380 11,528,044 5,269,308 9,856,044 11,711,568 9,386,564 6,034,380 6,761,040 8,872,380
19.5 5,389,824 14,166,900 10,302,468 11,807,400 5,389,824 10,091,400 11,991,144 9,611,976 6,179,976 6,922,080 9,081,468
20.0 5,510,340 14,506,888 10,544,556 12,086,888 5,510,340 10,326,888 12,270,852 9,837,388 6,325,572 7,083,252 9,290,556
20.5 5,630,988 14,846,876 10,767,636 12,366,376 5,630,988 10,562,376 12,550,560 10,062,932 6,471,168 7,244,424 12,120,636
21.0 5,751,636 15,186,864 10,990,716 12,645,864 5,751,636 10,797,864 12,830,268 10,288,476 6,616,764 7,405,596 9,670,716
21.5 5,872,284 15,526,852 11,213,796 12,925,352 5,872,284 11,033,352 13,109,976 10,514,020 6,762,360 7,566,768 9,860,796
22.0 5,992,932 15,866,840 11,436,876 13,204,840 5,992,932 11,268,840 13,389,684 10,739,564 6,907,956 7,727,940 10,050,876
22.5 6,113,580 16,206,828 11,659,956 13,484,328 6,113,580 11,504,328 13,669,392 10,965,108 7,053,552 7,889,112 13,144,956
23.0 6,234,228 16,546,816 11,883,036 13,763,816 6,234,228 11,739,816 13,949,100 11,190,652 7,199,148 8,050,284 10,431,036
23.5 6,354,876 16,886,804 12,106,116 14,043,304 6,354,876 11,975,304 14,228,808 11,416,196 7,344,744 8,211,456 10,621,116
24.0 6,475,524 17,226,792 12,329,196 14,322,792 6,475,524 12,210,792 14,508,516 11,641,740 7,490,340 8,372,628 10,811,196
24.5 6,596,172 17,566,780 12,552,276 14,602,280 6,596,172 12,446,280 14,788,224 11,867,284 7,635,936 8,533,800 14,169,276
25.0 6,716,820 17,906,768 12,775,356 14,881,768 6,716,820 12,681,768 15,067,932 12,092,828 7,781,532 8,694,972 11,191,356
25.5 6,837,468 18,246,756 12,998,436 15,161,256 6,837,468 12,917,256 15,347,640 12,318,372 7,927,128 8,856,144 11,381,436
26.0 6,958,116 18,586,744 13,221,516 15,440,744 6,958,116 13,152,744 15,627,348 12,543,916 8,072,724 9,017,316 11,571,516
26.5 7,078,764 18,926,732 13,444,596 15,720,232 7,078,764 13,388,232 15,907,056 12,769,460 8,218,320 9,178,488 15,193,596
27.0 7,199,412 19,266,720 13,667,676 15,999,720 7,199,412 13,623,720 16,186,764 12,995,004 8,363,916 9,339,660 11,951,676
27.5 7,320,060 19,606,708 13,890,756 16,279,208 7,320,060 13,859,208 16,466,472 13,220,548 8,509,512 9,500,832 12,141,756
28.0 7,440,708 19,946,696 14,113,836 16,558,696 7,440,708 14,094,696 16,746,180 13,446,092 8,655,108 9,662,004 12,331,836
28.5 7,561,356 20,286,684 14,336,916 16,838,184 7,561,356 14,330,184 17,025,888 13,671,636 8,800,704 9,823,176 16,217,916
29.0 7,682,004 20,626,672 14,559,996 17,117,672 7,682,004 14,565,672 17,305,596 13,897,180 8,946,300 9,984,348 12,711,996
29.5 7,802,652 20,966,660 14,783,076 17,397,160 7,802,652 14,801,160 17,585,304 14,122,724 9,091,896 10,145,520 12,902,076
30.0 7,923,300 21,306,648 15,006,156 17,676,648 7,923,300 15,036,648 17,865,012 14,348,268 9,237,492 10,306,692 13,092,156
 

Thời gian chuyển phát quốc tế EMS Bưu Điện

Đối với dịch vụ vận chuyển quốc tế, thời gian chuyển phát nhanh hay chậm còn phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Bởi, hoạt động giao nhận quốc tế khá phức tạp, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, phương tiện vận chuyển cũng như tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của nước đến. Do đó, thông thường, thời gian chuyển phát nhanh EMS nhanh nhất sẽ từ 1 – 3 ngày và chậm nhất sẽ là 1 tuần. Cụ thể như sau:
 • Đối với bưu phẩm, chứng từ được chuyển đến Châu Á, thời gian chuyển phát từ 1 – 2 ngày
 • Đối với bưu phẩm, chứng từ được chuyển đếnChâu Mỹ, Châu Âu từ 3 – 4 ngày.
 • Đối với hàng hóa chuyển đi Châu Mỹ, Châu Âu từ 3 – 5 ngày.
 • Đối với bưu phẩm, hàng hóa chuyển đi các nước Trung Đông, thời gian chuyển phát từ 4 – 7 ngày.

Lưu ý khi gửi chuyển phát EMS Bưu Điện

Để đảm bảo hàng hóa, bưu phẩm hay bưu gửi được chuyển phát nhanh thuận lợi đến địa chỉ nhận, bạn cần đảm bảo nắm chắc các lưu ý sau:

Về khối lượng của bưu phẩm, hàng hóa gửi đi

 • Bưu phẩm gửi EMS thông thường có khối lượng tối đa là 31,5kg/bưu gửi.
 • Đối với hàng hóa nguyên khối, không thể tách rời thì khối lượng tối đa khi chuyển qua đường bộ là 50kg. Tuy nhiên, người gửi phải đảm bảo kích thước không vượt quá quy định.
 • Đối với hàng hóa, bưu phẩm nhẹ, có khối lượng thực tế nhỏ hơn khối lượng quy đổi thì tính theo khối lượng quy đổi với công thức: Khối lượng quy đổi (kg) = Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao (cm) / 6000.
 • Đối với bưu gửi quốc tế, khối lượng tối đa căn cứ vào quy định của EMS Việt Nam theo từng nước, từng khu vực.

Về kích thước bưu phẩm, hàng hóa gửi đi

 • Kích thước tối thiểu cần đảm bảo: Ít nhất một mặt có kích thước nhỏ hơn 90mm x 140mmm (có thể sai số 2mm); Khi cuộn tròn, chiều dài bưu gửi cộng hai lần đường kính tối thiểu 170 mm và kích thước chiều lớn nhất không nhỏ hơn 100mm.
 • Kích thước tối đa: Tất cả các chiều của bưu gửi không vượt quá 1,5m và tổng chiều dài cộng với chu vi lớn nhất (không tính chiều dài đã đo) không vượt quá 3m.
 • Bưu phẩm, bưu gửi lớn hơn kích thước thông thường thì gọi là hàng cồng kềnh và có quy định riêng khi vận chuyển.
EMS- VNPOST Việt Nam

Quy định chung về vật phẩn hàng hóa cấm gửi và hàng gửi có điều kiện khi gửi EMS Việt Nam

1. Danh mục vật phẩm, hàng hóa cấm gửi: Theo quy định của Nhà nước, các loại vật phẩm, hàng hóa sau bị cấm gửi:

 • Các chất ma tuý và chất kích thích thần kinh.
 • Vũ khí đạn dược, trang thiết bị kỹ thuật quân sự.
 • Các loại văn hoá phẩm đồi truỵ, phản động; ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng, chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam.
 • Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và các chất gây nguy hiểm hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.
 • Các loại vật phẩm, hàng hoá mà Nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Sinh vật sống.
 • Vật phẩm, ấn phẩm, hàng hoá cấm nhập vào nước nhận (theo thông báo của Hiệp hội EMS).
 • Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền.
 • Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim...), các loại đá quý hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quý, đá quý.
 • Bưu gửi chứa nhiều bưu gửi, gửi cho nhiều địa chỉ nhận khác nhau.
 • Các vật phẩm, hàng hóa mà tính chất hoặc cách gói bọc có thể gây nguy hiểm cho người nhân viên khai thác, vận chuyển, người dân hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.

2. Danh mục vật phẩm, hàng hóa gửi có điều kiện

 • Bưu gửi có vật phẩm, hàng hoá để kinh doanh phải có chứng từ thuế theo quy định của pháp luật.
 • Vật phẩm, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc quản lý chuyên ngành phải thực hiện theo quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền và theo thông báo của Hiệp hội Bưu chính thế giới.
 • Vật phẩm, hàng hoá dễ bị hư hỏng, chất lỏng, chất bột đóng gói phải bảo đảm không gây hư hỏng, ô nhiễm bưu gửi khác.
 • Vật phẩm, hàng hoá gửi trong bưu gửi EMS vận chuyển qua đường hàng không phải tuân theo những quy định về an ninh hàng không.

3. Điều kiện nhận gửi bưu gửi đi quốc tế: Ngoài những quy định đối với bưu gửi nêu tại mục 1 và 2, bưu gửi đi quốc tế phải tuân thủ các quy định sau:

 • Vật phẩm, hàng hóa trong bưu gửi phải thực hiện các quy định về xuất khẩu của Nhà nước và điều kiện nhập khẩu vào các nước nhận (căn cứ quy định về hàng hoá và vật phẩm cấm nhập và nhập có điều kiện vào các nước của Việt Nam, Bưu chính nước nhận và Hiệp hội Bưu chính thế giới).
 • Không nhận vận chuyển bưu gửi có chứa pin; hài cốt; chiến lợi phẩm săn bắn từ động vật (ngà voi, vi cá mập, xác động vật…) và các sản phẩm khác bị giới hạn bởi Quy ước CITES hoặc nội luật; hàng giả, hàng nhái, hàng hóa vi phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ; hàng hóa dễ hư hỏng hoặc yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt đi quốc tế.
 • Các nội dung hàng hóa có chứa chất bột hoặc chất lỏng phải kèm theo Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (Material Safety Data Sheet – MSDS) để kiểm tra điều kiện, khả năng chấp nhận theo quy định.
Lưu ý: Tài liệu này chỉ mang tính chất tham khảo, các quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của các quốc gia/ vùng lãnh thổ và quy định của hãng vận chuyển hàng không đối với việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa có thể thay đổi theo từng thời điểm để phù hợp với tình hình thực tế.

Hướng dẫn traking EMS Việt Nam

Để tracking trước tiên, quý khách cần có mã bill của EMS Việt Nam thì mới có thể tracking theo dõi đơn hàng được: Ví dụ mã ET052294132VN, bước tiếp theo sẽ vào Ems.com tại menu: Định vị bưu gửi và nhập mã ET052294132VN rồi bấm tracking sẽ thấy thông tin như hình:

Thông tin chi tiết tracking EMS Việt Nam

Thông tin chi tiết tracking EMS Việt Nam

Địa chỉ gửi hàng đi nước ngoài qua EMS - VNPOST Việt Nam

An Tin Phat Express hiện đang cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế EMS Việt Nam - VNPOST tại Việt Nam, An Tin Phat Express nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển phát nhanh quốc tế sẵn sàng phục vụ các nhu cầu của khách hàng đi kèm các trợ giúp Miễn Phí như:
 • Miễn phí đóng gói hàng gửi
 • Miễn phí khai báo hàng gửi
 • Miễn phí làm invoice xuất hàng
 • Miễn phí pikup hàng gửi EMS Việt Nam - VNPOST
 • Tạo label EMS Việt Nam - VNPOST ngay khi gửi
 • Hỗ trợ in ấn tài liệu chứng từ xuất khẩu
 • Trợ giá đến 20% khi khách hàng sử dụng dịch vụ EMS Việt Nam - VNPOST tại An Tin Phat

Giới thiệu về An Tin Phat Express:

 • Tên tiếng việt:CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH AN TÍN PHÁT
 • Tên tiếng anh:AN TIN PHAT EXPRESS DELIVERY COMPANY LIMITED
 • Tên viết tắt:AN TIN PHAT EXPRESS CO., LTD
 • Mã số thuế/ mã số danh nghiệp:0314382977
 • Ngày thành lập: Đăng ký lần đầu ngày 03/05/2017
 • Đăng ký sửa đổi lần thứ 4: Ngày 28 tháng 10 năm 2022
 • Trụ sở: Số 332/42/11 Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
 • Chi nhánh tại: Hà Nội, Cần Thơ, Cà Mau, Trà Vinh
 • Giấy phép bưu chính số: 316/GP-BTTTT cấp ngày 22/06/2022
Giấy phép bưu chính dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế An Tin Phat
Giấy phép bưu chính dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế An Tin Phat
Khi có nhu cầu cần tư vấn hay sử dụng dịch vụ EMS Việt Nam, Quý khách hãy gọi trực tiếp (028) 6288 6789 hoặc 0898.318.318 để được tư vấn cụ thể nhất cũng như nhận ưu đãi giá cước dịch vụ VNPOST Việt Nam tại An Tin Phat Express
GỌI NGAY: (028) 6288 6789 Để được tư vấn
Gọi hotline Gọi hotline Gửi SMS Gửi SMS Yêu cầu gọi lại Yêu cầu gọi lại Chát Zalo chat zalo Chát Facebook Facebook Messenger Chát trực tiếp Chát trực tiếp với chúng tôi Bản đồ Bản đồ