PHỤ PHÍ NHIÊN LIỆU
DHL
ThángPhụ phí
Tháng 3 năm 202115.00%
Tháng 2 năm 202114.00%
Tháng 1 năm 202112.50%
Fedex - TNT
08 tháng ba, 2021 - 14 tháng ba, 2021
$1.711
16.50%
.
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Phạm Kiên
Nhân viên kinh doanh
02862886789
Mr Phạm
Nhân viên kinh doanh
02862886789
Mr Huỳnh Hữu Thông
Nhân Viên Kinh Doanh
02862886789
Mr Phạm Văn Kiên
Nhân viên Kinh Doanh
02862889789

Gọi hotline Gọi hotline Gửi SMS Gửi SMS Yêu cầu gọi lại Yêu cầu gọi lại Chát Zalo chat zalo Chát Facebook Facebook Messenger Chát trực tiếp Chát trực tiếp với chúng tôi Bản đồ Bản đồ